Ohranjanje tradicije ali veliki pok

Javni potniški promet v Mariboru

1.2.2024 @ 16:00
Večnamenska dvorana
vstop prost

Vabljeni, da aktivno sodelujte pri oblikovanju prihodnosti javnega prevoza v našem mestu! Okrogla miza bo namenjena predstavitvi načrtovane prenove sistema javnega potniškega prometa, hkrati pa odpira prostor za vaše mnenje, vprašanja ter konstruktivne predloge.


Govorci:

- dr. Marjan Lep, Univerza v Mariboru
- Uroš Rozman, Društvo za ceste Maribor
- Marjan Holc, Svet Starejših Mestne občine Maribor
- Mitja Klemenčič, Mestna občina Maribor


Moderator: Josip Rotar

Vaša prisotnost in mnenje sta ključna za oblikovanje boljšega sistema javnega prevoza, zato vas vabimo, da se nam pridružite in soustvarjate prihodnost mobilnosti v Mariboru.

Ste že oddali pripombo ali predlog k prenovi linij?

Mestna občina Maribor (MO Maribor) skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo sledi viziji mesta kratkih razdalj, kjer je več poudarka na pešačenju, kolesarjenju in rabi javnega potniškega prometa.  V letošnjem letu sledi prenova linij javnega potniškega prometa, saj želimo razviti in izboljšati storitve javnega prevoza ter tako prispevati k razvoju Maribora kot mesta, kjer ljudje za večino poti ne potrebujejo avtomobila, s tem pa tudi učinkovitejše izkoristiti prostor, namenjen ljudem, ne cestnem prometu. Javni potniški promet v MO Maribor že zdaj omogoča zelo dobro dostopnost, saj ima preko 90 % prebivalcev najbližjo postajo javnega prevoza oddaljeno največ 400 m. Obstoječe omrežje je sestavljeno iz 21 avtobusnih linij, od tega sta dve nočni.

Z javno razgrnitvijo predlaganih sprememb linij javnega potniškega prevoz v mestnem prometu lahko vpogledate v planirane spremembe poteka linij avtobusnega prevoza v Mariboru ter podate predloge za izboljšave.

 

Gradivo bo javno razgrnjeno od 12. januarja 2024 do vključno 12. februarja 2024: 

 

Več informacij na Portalu javnih razgrnitev   ali  preko spletne strani Mestne občine Maribor