JAVNA RAZPRAVA V MESTU BREZ JAVNE RAZPRAVE

Kako bo delovanje v mestu urejeno po novem?

16.5.2024 @ 10:00
Večnamenska dvorana
vstop prost

Javne in nevladne organizacije, ki v Mestni občini Maribor zagotavljamo javne storitve za občane in občanke organiziramo dogodek JAVNA RAZPRAVA V MESTU BREZ JAVNE RAZPRAVE, na katerega vabimo predstavnike Kabineta župana in Mestne uprave, člane in članice Mestnega sveta, predstavnike javih zavodov v ustanoviteljstvu MO Maribor, nevladne organizacije in ostalo zainteresirano javnost.

Dogodek bo namenjen predstavitvi ter izmenjavi stališč javnosti do predlaganih rešitev v predlogu Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor, ki spreminja organiziranost in delovna področja uradov in način upravljanja z javno infrastrukturo.

Mestna uprava Mestne občine Maribor oziroma Kabinet župana je v obravnavo in potrjevanje na Mestni svet MO Maribor poslal predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor s priporočilom, da ga Mestni svet sprejme v prvi obravnavi.

Mestni svet je na svoji 14. redni seji predlog Odloka z večinsko podporo zavrnil z obrazložitvijo, da je odlok vsebinsko pomanjkljiv, manjka analiza obstoječega stanja, ki je ključna za razumevanje trenutne organizacijske strukture, procesov, pristojnosti, kadrovskih virov in učinkovitosti delovanja. Posledično so zato v Odloku tudi nejasni in nedefinirani cilji in potrebe, ki jih mestna uprava želi doseči z reorganizacijo, kar v nadaljevanju mestni upravi omogoča netransparentno delovanje.

Pravne podlage, ki urejajo delovanje lokalne samouprave in njenih organov sicer določajo pristojnosti za sprejemanje predpisov, odlokov in drugih pravnih aktov posameznim organom znotraj lokalne samouprave in organizacija delovanja mestne uprave je v pristojnosti nje same, vendar ob tem ne gre prezreti pristojnosti mestnega sveta, ki podane predloge sprejema. Prav tako ne bi smelo biti pripravljalcem odveč predlog Odloka, glede na njegov vpliv na občane in občanke in v mestu delujoče inštitucije in organizacije, pred njegovim sprejemanjem dati v javno razpravo. Še bolje, o predlaganih rešitvah bi se bilo koristno z zainteresirano javnostjo posvetovati že med njegovo pripravo.

Na javni razpravi želimo pred naslednjo obravnavo predloga Odloka na Mestnem svetu o predlaganih rešitvah spregovoriti v širšem krogu zainteresirane javnosti in s tem prispevati k njegovim izboljšavam, za zagotavljaljanje ustrezne organiziranosti mestne uprave za njeno delovanje v interesu skupnosti.

Vašo udeležbo nam prosim sporočite s pomočjo spletne prijave na povezavi

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu zanvo@zavodpip.si.

Veselimo se srečanja in sodelovanja!

Organizacijski odbor

Bojan Golčar, Zavod PIP


Organizacijski odbor
zanj

Bojan Golčar, Zavod PIP
zanvo@zavodpip.si