IZGRADNJA SKRBSTVA / CONSTRUCTING CARE

Spoznaj rezidentke SobaZaGosteMaribor

18.5.2024 @ 18:00
Galerija Obrat, Trg revolucije 9
vstop prost

V soboto, 18. maja, ob 18. uri  vabimo v OBRAT – prostor umetnosti in participacije (Trg revolucije 9, Maribor) na spoznavno srečanje z rezidentkami projekta Izgradnja skrbstva / Constructing Care.

Svoje delo bo predstavilo pet mednarodnih umetnic in raziskovalk, in sicer: Eszter Kállay iz Madžarske, Daria Khrystych iz Ukrajine, Martyna Miller iz Poljske, Vitória Monteiro iz Brazilije / Avstrije in Teri Szűcs iz Madžarske. Vse ustvarjalke delujejo v različnih umetniških disciplinah in okoljih, tisto, kar jih povezuje, in kar je tudi glavni poudarek projekta Izgradnja oskrbe / Constructing Care  pa je prav raziskovanje povezav med skrbjo in umetnostjo.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Vabljene_i!

VEČ O AVTORICAH

Kállay Eszter je pesnica, vizualna umetnica, prevajalka in feministična aktivistka. Leta 2021 je na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju diplomirala na magistrskem programu kritičnih študij. Njena prva pesniška zbirka z naslovom Roka v zraku (Hand in the air) je izšla oktobra 2020 pri založbi Magvető v Budimpešti. Njena druga pesniška zbirka z naslovom Celandine bo izšla novembra 2023, prav tako pri založbi Magvető. V madžarščino je prevedla knjigo Girl, Woman, Other avtorice Bernardine Evaristo, ki je izšla leta 2021. Zaposlena je v združenju EMMA, nacionalni ženski organizaciji, ki si prizadeva za temeljne pravice in socialno enakost žensk, s posebnim poudarkom na zatiranju na podlagi spola, nasilju nad ženskami med rodnostjo in vzgojo otrok ter spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah (SRHR) na ravni posameznika_ce, skupnosti in družbe, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah žensk.

Daria Khrystych se je rodila in odraščala v Kijevu, v Ukrajini. Je aktivistka, neodvisna raziskovalka in družbeno angažirana umetnica. Ker jo zelo zanimajo odnosi med, dinamiko moči in gibanji od spodaj navzgor, se je potepala od Talina do Porta, od Berlina do Kijeva, se srečevala s skupnostmi in raziskovala prostore ter iskala alternativne protikapitalistične, protirasistične, nepatriarhalne, queerovske, dekolonialne pobude in prakse za ponovno ustvarjanje prihodnosti, alternativne tistim, ki jih ponujajo dominantne diskurze.

Martyna Miller se je rodila leta v Kętrzynu, na Poljskem. Je interdisciplinarna umetnica, filmska ustvarjalka in antropologinja, študirala je v Varšavi in Sarajevu ter doktorirala iz likovne umetnosti na Univerzi za likovno umetnost v Poznanu (pri Izabelli Gustowski). Soustanoviteljica dua Polanki in kolektiva TYNA. Od leta 2018 je soustanoviteljica projekta DOMIE v Poznanu, eksperimentalnega prizadevanja na presečišču umetnosti, arhitekture in družboslovja. V svojih projektih raziskuje odnos med spominom in telesom. Prek spominov in njihovih rekonstrukcij ustvarja metode za delo z medialnostjo izkušnje. Zanima jo odnos med naravo in skupnostjo v procesih zdravljenja, produkcije in transformacije. Njeni nedavni projekti, kot so Memory Carp, Intimacy of Waters in Sexinsitu, analizirajo individualne in kolektivne odnose z vodo in oceanom ter vstopajo v prostor hidroaktivizma. Pri tem uporablja video, performans, zvok in drugo. Njena dela so pogosto v obliki serij, zbirk, gest, fragmentov širših raziskav. Je štipendistka ministra za kulturo in nacionalno dediščino (2014), dobitnica štipendije SIGMA (2013-2015) in rezidence TOKAS v Tokiu (2020).

Vitória Monteiro izhaja iz gledališke in uprizoritvene scene v Braziliji. Ko se je leta 2013 pridružila akademski raziskovalni skupini za intermedialnost, je njeno razumevanje inter- in transmedialnih pripovedi napredovalo na novo raven. Od takrat se ne ukvarja le z različnimi umetniškimi mediji, temveč je z leti razvila tudi lastno prakso: ustvarja transmedialne raziskovalne projekte, ki z umetnostjo zapolnjujejo vrzeli v zgodovini. Leta 2023 je Vitória končala diplomski študij, dobila častno nagrado Akademije za likovno umetnost na Dunaju in je za leto 2024 prejela štipendijo START s strani avstrijske države.

Teri Szűcs je pisateljica, kritičarka, kustosinja in neodvisna raziskovalka iz Madžarske. Doktorirala je leta 2009 na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti. Szűcs je nekdanja docentka na Univerzi Eötvös Loránd; nekdanja predavateljica na Univerzi Corvinus. Bila je svetovalka pri številnih razstavah, med drugim pri projektu RomaMoMA v okviru OFF-Biennale Budapest na razstavi Documenta 15. Szűcso je bila sokuratorka sekcije za vizualno umetnost v okviru digitalnega romskega arhiva RomArchive in razstave Collectively Carried Out (Budapest History Museum - OFF-Biennale Budapest). Objavila in uredila je knjige s področja študij spomina in literature. Je avtorica knjig "The History of Forgetting - The Witness of the Holocaust in Literary Works" in "My Memory Resturned to Me". V zadnjih pet let se ukvarja z oskrbo na domu za dementne osebe. Začela je pisati avtobiografsko serijo z namenom zbiranja in pripovedovanja izkušenj in dogodivščin s področja opravljanja skrbstvenega dela. "My Memory Returned to Me" je večjezični pisateljski projekt, katerega namen je opisati odnos skrbstva kot skupnega prizadevanja za spominjanje, učenje in spreminjanje. Vključuje diasporične položaje in identitete - tudi kot manifestacijo tega, kako skrbstveni odnos preureja ustaljene pozicionalnosti. Szűcs je začela tudi teoretično raziskovanje večplastnih funkcij umetnosti v kontekstu oskrbe demence.

Več o projektu Constructing care/ Izgradnja skrbstva:

Med 13. majem in 16. junijem 2024 bo v okviru rezidenčne platforme SobaZaGosteMaribor, potekala raziskovalna umetniška rezidenca Izgradnja skrbstva / Constructing Care   V Mariboru bo istočasno gostovalo pet mednarodnih umetnic in raziskovalk, in sicer: Eszter Kállay (Madžarska), Daria Khrystych (Ukrajina), Martyna Miller (Poljska), Vitória Monteiro (Brazilija–Avstrija) in Teri Szűcs (Madžarska). Vse ustvarjalke delujejo v različnih umetniških disciplinah in okoljih, tisto, kar jih povezuje, in kar je tudi glavni poudarek projekta Konstruiranje oskrbe pa je prav raziskovanje povezav med skrbstvenim delom in umetnostjo.

Skozi program projekta Izgradnja skrbstva si bomo prizadevale preko umetnosti in kritične teorije na različne načine raziskati aktualna vprašanja vezna na pojem skrbstva. Cilj rezidence ni spodbujanje ustvarjanja novih, individualnih del, temveč skupno razmišljanje in načrtovanje sodelovanja za prihodnost. Obravnavale bomo vprašanja globalne krize skrbstva iz lokalne perspektive: od osebnih in medosebnih izkušenj s skrbstvom do političnih razsežnosti krize skrbstva kot so pomanjkanje ustrezne podpore držav, povezava med zaposlenimi v skrbstvenem delu in migracijami, feminizirano delo na področju skrbstva ter spolni vidiki nevidnega, neplačanega dela v skrbstvu. Rezidentke vabimo, da poskusijo odpreti trajnejši razmislek o tem, kako lahko ustvarjalne intervencije, na umetnosti temelječe raziskave in skupnostne umetniške prakse vplivajo na lokalne skupnosti in širšo družbo.

V obdobju trajanja projekta Izgradnja skrbstva pripravljamo pester program, ki bo v veliki meri odprt za širšo javnost. Vabljeni govorci_ke in gostje_i bodo kustosi_nje, umetniki_ce in teoretiki_čarke, družboslovci_ke, aktivistke_i, socialne_i delavke_ci in predstavniki_ce sindikatov, tako iz mariborskega kot širše slovenskega prostora.

Napovedujemo tudi odprtje razstave avstralske umetnice Danice Knežević, ki bo 6. 6. 2024. Razstava Ritmi skrbi bo s fotografijami in performativnimi videi posredovala kompleksne izkušnje skrbstvenega dela in delila intimno, a politično angažirano znanje o položaju oskrbovalke_ca.

Rezidenčni projekt Izgradnja skrbstva / Constructing Care je podprt s strani Culture moves Europe, projekta financiranega s strani Evropske unije.


Rezidenčni projekt Izgradnja skrbstva / Constructing Care je podprt s strani Culture moves Europe, projekta financiranega s strani Evropske unije.

Rezidenčna platforma SobaZaGosteMaribor je produkcija Pekarne magdalenske mreže.