Biti tu in ne tam

Matej Gider

3.2.2023 @ 18:00
Razstavišče Vetrinjski
Vsak delovnik med 10:00-15:00. | vstop prost

Matej Gider, rojen leta 1972 v Murski Soboti, je svojo izobraževalno pot začel na gimnaziji Murska Sobota, nato pa nadaljeval s študijem likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Diplomiral je leta 1996. Od leta 1998 je zaposlen kot učitelj likovne umetnosti na OŠ Sveti Jurij na Goričkem. Likovno umetnost poučuje tudi na sosednji OŠ Kuzma. Kljub poučevanju širokega diapazona znanj s področja likovne umetnosti, se avtor pri delu z mladimi še posebej posveča grafiki. Kot mentor spodbuja mlade k raziskovanju tega področja in sodelovanju na nacionalnih in mednarodnih likovnih natečajih.

Ob poučevanju avtor razvija lasten likovni ustvarjalni izraz, kjer raziskuje risbo, slikarstvo, grafiko in fotografijo. Glavnino lastnega ustvarjalnega procesa posveča raznolikim pristopom dela na papirju, kjer predstavlja njegovo temeljno področje raziskovanja prav grafika. Z njo se je srečal že v srednji šoli in času študija na fakulteti, kjer se je poglobil v posebnosti linoreza. Kasneje je avtor usmeril svojo pozornost na tehnike globokega tiska kot so suha igla, jedkanica in kolagrafija.

Ob grafiki se Matej Gider posveča tudi slikarstvu. Avtor je že pred dvema desetletjema začel z raziskovanjem raznolikih tehnoloških slikarskih pristopov, kjer je v svojih delih oljnim barvam vmešal pepel ter druge neslikarske materiale. Svojo slikarsko pot, je v zadnjih petih letih usmeril v slikanje z različnimi barvami pepela, oglja, in ožgane zemlje. Človeške figure, ujete v krajinah kjer prevladujejo harmonični barvni odtenki, odslikavajo podobe skrivajočih, bežečih in prestrašenih ljudi. Poseben poudarek avtor namenja pticam, ki v slikah delujejo grozeče. Na ta način ustvarja podobe, ki izpostavljajo problematiko holokavsta, begunstva in minljivosti nasploh.

 Samostojne razstave:

2003 Avla OŠ Sveti Jurij

2006 Kulturni dom Gornja Radgona (grafike)

2006 Grad Murska Sobota (slike)

2006 PIŠK Murska Sobota (risbe)

2010 Kulturni dom Gornja Radgona (slike)

2013 Grad Grad na Goričkem (slike)

2015 PIŠK Murska Sobota (grafike)

2016 PIŠK Murska Sobota (dela na papirju)


Društvo likovnih pedagogov PEDAGOŠKI LIKI